Turvallisuus

Tervetuloa turvalliseen HaminaKotka satamaan!

Sataman turvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Täältä löydät sataman ISPS-koodit, tietoa alusturvallisuudesta, työturvallisuudesta, vaarallisten aineiden kuljetuksista ja tulitöistä sekä tulityöluvista.

Yleisiä ohjeita

Pukeudu varoitusvaatteeseen
Muistathan, että satama-alueella työskennellessä, kävellen tai pyöräillen liikuttaessa ja kulkuneuvosta poistuttaessa tulee aina käyttää CE-merkittyä varoitusvaatetusta (Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta 633/2004, 21§).

Seudun asukas: tutustu turvallisuustiedotteeseen
Kymenlaakson pelastuslaitoksen laatimat turvallisuustiedotteet kertovat millaisia vuoto- ja päästövaaroja seudulla on, miten Haminan ja Kotkan kaupunkien ja ympäristön asukkaita varoitetaan eri tilanteissa, ja miten toimia mahdollisen suuronnettomuuden tapahduttua.

Tulosta turvallisuustiedote, säilytä se helposti löytyvässä paikassa ja kertaa sisältö silloin tällöin.

Haminan alueen turvallisuustiedote (pdf)
Kotkan alueen turvallisuustiedote (pdf)

Turvallisuuteen liittyviin tiedusteluihin vastaa sataman turvallisuuspäällikkö.

Turvallisuuspäällikkö, PFSO
Timo Kallio
Puh. 020 790 8851
timo.kallio(at)haminakotka.fi